Maatregelen rondom Coronavirus

Mocht het Coronavirus zich de komende periode dusdanig uitbreiden, waardoor ons land in een “lockdown” situatie terecht komt, dan zullen bij een komend overlijden uitvaarten telefonisch en via email geregeld moeten worden. Daarom hebben wij als NUV gemeend om alle producten, die wij normaal aanbieden bij een regeling middels een showmap, deze producten nu ook op onze website aan te bieden.

Als dus bovengenoemde situatie zich voordoet kunt u tijdens het telefonische regelingsgesprek rechtstreeks meekijken op onze website en aangeven voor welk product u kiest. Voorbeelden van teksten en muziek zal zo nodig door ons via email naar nabestaanden toegestuurd kunnen worden.

Per overlijden zal door de uitvaartverzorger worden bekeken in hoeverre en op welke manier ons personeel zal worden ingezet voor de laatste verzorging en het vervoer. Dit in overleg met de nabestaanden uiteraard.