Opzegging Lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 30 november van het lopend jaar, schriftelijk of per mail te worden toegezonden aan:

Neutrale Uitvaartvereniging Stadskanaal
Vlaanderenlaan 1
9501 TJ Stadskanaal
0599-612437

info@nuv-stadskanaal.nl

Dit onder vermelding van:

Naam
Adres
Woonplaats
Geboortedatum
Lidnummer
Datum ingang beëindiging van het lidmaatschap

Na ontvangst van de schriftelijke opzegging wordt u een bevestiging toegezonden, waarin vermeld staat dat uw lidmaatschap is beëindigd en dat gelijktijdig met de beëindiging van het lidmaatschap ook uw aanspraken op uitkering door de vereniging zijn komen te vervallen.