Maarsstee

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

De Neutrale Uitvaartvereniging Stadskanaal heeft begin dit jaar haar faciliteiten uitgebreid met een nieuwe aula en de uitbreiding van het aantal opbaarkamers naar 5 stuks. Daarnaast heeft zij, mede met de steun van het ELFPO middels het verstrekken van de LEADER-subsidie, de bestaande faciliteiten grootscheeps gerenoveerd, gemoderniseerd en verduurzaamd. Het bestuur en de medewerkers zijn trots op het eindresultaat en het ELFPO dankbaar voor de financiële steun die zij hiervoor heeft mogen ontvangen.