Historie

Historie

De Neutrale Begrafenisvereniging Stadskanaal, opgericht op 1 januari 1907, is een natura-uitvaartvereniging, dat wil zeggen dat zij haar leden geen financiële steun geeft, maar daadwerkelijke hulp in de vorm van het regelen, verzorgen en uitvoeren van de begrafenis. De daaraan verbonden kosten worden grotendeels gedragen door de vereniging. Voor een klein bedrag per week kon men lid worden van de vereniging. Van dit geld werden dan de noodzakelijke kosten voor een begrafenis betaald, zoals de kist, (deze werd in die tijd nog met de hand gemaakt door de diverse wagenmakers hier ter plaatse ), het aanzeggen van het sterfgeval, het afleggen, grafdelven en dragen gebeurde vaak door vrijwilligers en het vervoer van de overledene, wat in die tijd veelal per lijkkoets gebeurde.

Het lidmaatschap van de begrafenisvereniging kon aangegaan worden in diverse klassen. Er kon onderscheid gemaakt worden in bijvoorbeeld: leeftijdsklassen, klassen van welstand en klassen van verzorging.

Zo had de laagste klasse bij een begrafenis recht op een koets met 1 paard zonder alle extra franje eromheen. Ook was het aanwezige personeelsbestand zeer bescheiden, er werd maar van 1 voorloper en 6 dragers gebruik gemaakt, terwijl bij een uitvaart in de hoogste klasse vaak gebruik werd gemaakt van de lijkkoets, meestal voorzien van koperen lantaarns, volledig gedekt met kleden en vaak 2 of meer paarden. Ook was het personeelsbestand aanzienlijk uitgebreider dan bij een eenvoudige begrafenis. Hier gingen vaak 2 voorlopers en soms wel 12 dragers mee. Men kon van verre al zien of het om een begrafenis ging van een gewone burger of van een van de notabelen.

In de afgelopen 90 jaar is er heel wat veranderd op het sociaal en maatschappelijk vlak, de “noaberhulp” is vrijwel geheel verdwenen en de zorg voor een uitvaart wordt momenteel vaak geheel in handen gegeven van de uitvaartverenigingen. Ook voor de Neutrale Uitvaartvereniging heeft dit grote gevolgen gehad. Nadat de vereniging in 1907 gestart is met een klein aantal leden zij wij in de loop der jaren uitgegroeid tot de grootste plaatselijke vereniging. Begin jaren 60 werd crematie wettelijk toegestaan en werd door het bestuur besloten de afdeling crematieverzorging toe te voegen. Dit had echter tot gevolg dat wij niet meer de naam begrafenisvereniging konden voeren en werd in 1962 besloten tot naamswijziging in: Neutrale Uitvaartvereniging Stadskanaal (NUV).

In de jaren 60 vond in Stadskanaal een enorme bevolkingsgroei plaats, vooral veroorzaakt door de komst van Philips. Dit had tot gevolg dat er veel nieuwe huizen gebouwd moesten worden. In die tijd werd echter duidelijk dat de nieuwbouw niet geschikt was om een overledene thuis op te baren en moest er uitgekeken worden naar andere mogelijkheden om dit probleem op te lossen. Gelukkig heeft onze vereniging in 1969 de beschikking gekregen over een ruim herenhuis aan de Westerwoldselaan waar door gemeenschappelijke inspanning een opbaarcentrum werd gecreëerd. Hier kon de overledene worden opgebaard in een huiselijke omgeving. Ook was er gelegenheid tot het geven van een condoleanceavond, al of niet voorzien van een koffietafel, of een rouwdienst.

Al gauw bleek dat er dusdanig veel behoefte bestond, dat modernisering, en uitbreiding van het opbaarcentrum noodzakelijk werd. Daar er binnen het huidige pand geen uitbreidingsmogelijkheden waren, werd besloten over te gaan tot nieuwbouw. In 1971 werd dan ook een geheel nieuw uitvaartcentrum aan de Vlaanderenlaan geopend dat geheel aan de eisen des tijds voldeed. Hier had men de beschikking over een 5 tal opbaarkamers, alsmede een ontvangkamer voor koffietafel en rouwdienst.

Aangezien er, mede door de omliggende verenigingen, dusdanig veel gebruik van het nieuwe uitvaartcentrum werd gemaakt, waren wij al snel genoodzaakt tot uitbreiding over te gaan. Dit werd dan ook in 1972 gerealiseerd.

In 1988 werd besloten een kantoorgedeelte te bouwen, zodat ook de inmiddels geautomatiseerde administratie in een wat ruimer jasje kwam te zitten. Verder werd in 1992 overgegaan tot renovatie van het uitvaartcentrum. Dank zij een totale verbouwing beschikken wij nu weer over een uiterst modern uitvaartcentrum, waar op passende, stijlvolle wijze een opbaring en afscheidsdienst kan worden gehouden. Ook werd het uitvaartcentrum voorzien van airconditioning.

In het jaar 2001 werd besloten een voor Zuidoost Groningen geheel nieuwe vorm van opbaring te introduceren: de 24 uurs opbaring. Plannen werden gesmeed en na diverse vergaderingen kwam een compleet plan op tafel, waarmee in januari 2002 een begin werd gemaakt. Een nieuw te bouwen deel bij het opbaarcentrum met een verbinding naar het oude centrum. Dit nieuwe opbaarcentrum is voorzien van een drietal opbaarkamers, welke geheel in huiselijke sfeer zijn ingericht. Compleet voorzien van een fraaie zithoek , stereo installatie en eventueel tv-en videoafspeel-apparatuur. Ook is er voor de gebruikers een keukenruimte waar men koffie , thee of frisdrank kan krijgen. Tevens bestaat de mogelijkheid een kleine warme maaltijd te bereiden. Dit nieuwe opbaarcentrum is toegankelijk gemaakt met pasjes, zodat de bezoekers er 24 uur per dag naar toe kunnen en ongestoord afscheid kunnen nemen van de overledene.