Samenwerkingsverbanden

Om de belangen van de leden te behartigen, werkt de vereniging samen met diverse andere landelijke uitvaartverenigingen. We zijn verenigd in een koepel, genaamd FKB (Federatie Katholieke Begrafenisverenigingen)

De FKB werkt echter ook nog op landelijk niveau samen met andere koepelorganisaties. Zij hebben zich verenigd in het Landelijk Samenwerkingsverband Uitvaartverenigingen zonder Winstoogmerk (L.S.U.W.).

Voordeel van deze werkwijze is dat wij als lokale vereniging een sterke plaatselijke betrokkenheid hebben, maar ons gesteund weten door een sterke landelijke organisatie, die onder meer onze belangen behartigt bij overheden en maatschappelijke organisaties.

Met ingang van 1 mei 2007 zijn de L.S.U.W. en het N.V.U. een fusie aangegaan en werd de naam gewijzigd in “Nardus”. Op deze manier hopen zij gezamenlijk nog meer voor de uitvaartverenigingen en hun aangesloten leden te kunnen betekenen.