Bestuur

Sinds 22 februari 2018 heeft de vereniging een voltallig nieuw bestuur:

Dhr. J.S. Frankema (voorzitter)

Mevr. I. van Duinen-Knip (secretaris)

Dhr. Y.A. Fickweiler (penningmeester)

Mevr. J. Drenth-Huiting (vicevoorzitter)

Dhr. J.A. Orsel (algemeen bestuurslid)