Geen maximum meer voor aantal mensen bij een uitvaart

Vanaf vandaag 1 juli is er geen maximum meer voor het aantal mensen dat bij een uitvaart aanwezig mag zijn. Wel moet er nog aan de 1,5 meter regel gehouden worden, dus dat betekend dat per aula of uitvaartcentrum naar de capaciteit gekeken moet worden. Dat bekend in de praktijk dat er normaliter misschien 100 mensen in een aula zouden kunnen, maar dat dit nu met de 1,5 regel nog maar 40 mensen zijn. Onze uitvaartverzorgers kunnen u hier alle informatie over geven.

De hygiëne regels blijven ook van kracht. Al onze publieke ruimtes worden na gebruik gereinigd. Voor gasten staat bij de in- en uitgangen desinfecterende handgel ter beschikking. In sanitaire ruimtes kunnen handen worden gewassen met zeep.

Mocht u langs willen komen op kantoor, dan is dit ook altijd mogelijk. Ook met de 1,5 meter regel. Maar graag wel even een afspraak maken vooraf. 0599-612437

Ledenvergadering 2020

Door de maatregelen rondom Corona heeft de ledenvergadering van 16 april niet door kunnen gaan.

De nieuwe datum voor de ledenvergadering is dinsdag 20 oktober om 19.30 uur in uitvaartcentrum “Maarsstee“, Vlaanderenlaan 1 te Stadskanaal

Keurmerk Persoonlijke Uitvaart

Wij als Neutrale Uitvaartvereniging Stadskanaal (NUV) hebben van de Stichting Keurmerk Persoonlijke Uitvaart het keurmerk mogen ontvangen.

Het unieke van het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart is dat de uitvaartonderneming die in het bezit is van het keurmerk niet wordt beoordeeld door een extern bureau. De beoordeling wordt gedaan door de nabestaanden voor wie de NUV een uitvaart heeft mogen verzorgen.

Bij het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart draait het primair om de persoonlijke benadering en niet om het volgen van protocollen en processen. De uitvaartonderneming is altijd een kleinschalige lokale onderneming, waarbij persoonlijke aandacht en betrokkenheid centraal staan. Een uitvaart wordt op maat samengesteld en de nabestaanden beslissen alles zelf. Uiterlijk de volgende dag volgt er een transparante begroting en er wordt alleen betaald voor diensten die daadwerkelijk worden afgenomen. 

Uitgangspunt is dat een uitvaart niet direct in één gesprek geregeld hoeft te worden maar dat er dagelijks contactmomenten zijn om de uitvaart vorm te geven. Alle tijd die nodig is wordt hieraan besteed. Belangrijk is ook dat er altijd één aanspreekpunt is. De uitvaartverzorger, die de uitvaart bespreekt, is ook degene die de uitvaart zal begeleiden.

Livestream

Vanaf vandaag 19-3 is livestream mogelijk in uitvaartcentrum “Maarsstee”.

In verband met de maatregelen die zijn genomen door onze overheid aangaande het coronavirus, is besloten dat bij een uitvaart niet meer dan 30 personen (inclusief familie en/of nabestaanden) aanwezig mogen zijn. Ook zullen alle stoelen minimaal anderhalve meter uit elkaar staan, óók die van nabestaanden. Het is ook niet meer toegestaan om ná de plechtigheid of uitvaartdienst samen te komen en consumpties aan te bieden of te nuttigen.

Al met al indringende maatregelen, maar voorlopig wel nodig.
Daarom hebben wij gemeend als NUV om in de aula van ons uitvaartcentrum een camera te plaatsen zodat bij uitvaartplechtigheden mensen thuis mee kunnen kijken en luisteren middels een streaming systeem.
Dit houdt in dat nabestaanden een “link” mét een bijbehorende wachtwoord krijgen die zij weer kunnen delen met andere mensen die zij graag bij de uitvaart hadden willen hebben. Dit houdt wel in dat mensen die de link krijgen een computer, laptop of tablet in hun bezit moeten hebben.

Wij hopen dat dit een “oplossing” mag zijn voor nabestaanden en zeker ook voor collega uitvaartondernemers om op deze manier toch mensen te mogen betrekken bij een afscheid.

Maatregelen rondom Coronavirus

Mocht het Coronavirus zich de komende periode dusdanig uitbreiden, waardoor ons land in een “lockdown” situatie terecht komt, dan zullen bij een komend overlijden uitvaarten telefonisch en via email geregeld moeten worden. Daarom hebben wij als NUV gemeend om alle producten, die wij normaal aanbieden bij een regeling middels een showmap, deze producten nu ook op onze website aan te bieden.

Als dus bovengenoemde situatie zich voordoet kunt u tijdens het telefonische regelingsgesprek rechtstreeks meekijken op onze website en aangeven voor welk product u kiest. Voorbeelden van teksten en muziek zal zo nodig door ons via email naar nabestaanden toegestuurd kunnen worden.

Per overlijden zal door de uitvaartverzorger worden bekeken in hoeverre en op welke manier ons personeel zal worden ingezet voor de laatste verzorging en het vervoer. Dit in overleg met de nabestaanden uiteraard.

CORONAVIRUS

De overheid heeft op 15 maart verdergaande maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom is besloten om alle scholen, eet- en drinkgelegenheden etc. te sluiten tot en met 6 april.

Deze maatregel is van grote invloed op condoleancebezoeken en uitvaartplechtigheden. Samenkomen en samen met uw familie, vrienden en bekenden rouwen en met elkaar het verlies delen, is nu niet mogelijk.

De uitvaartplechtigheden en condoleancebezoeken mogen uit niet meer dan 30 personen bestaan. Om besmetting zo veel mogelijk te voorkomen, wordt er geen koffie of thee geschonken en is er geen nazit.

Ter bescherming van uw gezondheid en die van onze medewerkers, is het van belang dat er zo min mogelijk fysiek bezoek plaatsvindt. Dit betekent dat de uitvaartbegeleider voornamelijk telefonisch met u het contact onderhoudt.

Gezien de zeer bijzondere omstandigheden, vragen wij uw begrip hiervoor.

CORONAVIRUS

Consequenties coronavirus voor uw uitvaart

 16 mrt. 2020


De overheid heeft op 15 maart verdergaande maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom is besloten om alle scholen, eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshop te sluiten tot en met 6 april.

Deze maatregel is van grote invloed op condoleancebezoeken en uitvaartplechtigheden. Samenkomen en samen met uw familie, vrienden en bekenden rouwen en met elkaar het verlies delen, is nu niet mogelijk.

De uitvaartplechtigheden en condoleancebezoeken kunnen alleen nog bezocht worden door 1e graad bloed- en aanverwanten. Dit zijn (adoptie)ouders, (adoptie)kinderen, (adoptie)ouders van de partner, partner van (adoptie)kinderen. Tevens zal de uitvaartverzorger uw medewerking vragen om minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Ter bescherming van uw gezondheid en die van onze medewerkers, is het van belang dat er zo min mogelijk fysiek bezoek plaatsvindt. Dit betekent dat de uitvaartbegeleider voornamelijk telefonisch met u het contact onderhoudt.

Gezien de zeer bijzondere omstandigheden, vragen wij uw begrip hiervoor.

Crematorium en Begraafplaats

Wij willen u erop wijzen dat niet alleen uw uitvaartbegeleider aandacht zal vragen voor de RIVM-richtlijnen. Ook crematoria en begraafplaatsen zullen toezien op de naleving daarvan.

Kijk voor meer informatie op de website van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen en/of op de website van de Landelijke vereniging van crematoria.

Is uw uitvaartbegeleider verbonden aan Nardus, de branchevereniging voor samenwerkende uitvaartorganisaties (uitvaartverenigingen), raadpleeg dan ook hun website.

Condoleren

Niets is waardevoller dan elkaar steun te betuigen, bijvoorbeeld door te omhelzen, bij het verlies van een dierbare. Door het coronavirus zijn maatregelen afgekondigd dat we, ter bescherming van onze gezondheid, geen handen meer schudden en dat we het sociale en fysieke contact tot het minimum moeten beperken.

Een respectvol alternatief voor handen schudden

Uw hand op uw hart leggen en uw condoleance uitspreken.

Ook het namasté gebaar is tegenwoordig een mooi geaccepteerd gebaar om uw medeleven te uiten.


Zodra nieuwe informatie beschikbaar komt, zullen wij deze op onze website publiceren.

Laatste update: 16 maart 2020.

Coronavirus

Restrictie genodigden voor uw uitvaartplechtigheid

 12 mrt. 2020


Vanaf vandaag geldt ook voor de uitvaartplechtigheid dat het aantal genodigden onder de 100 personen moet blijven. Dit is een drastische maatregel zeker bij het afscheid nemen van een dierbare waarbij u graag met uw hele familie, uw vrienden en andere genodigden samen wilt zijn. Samen rouwen, met elkaar het verlies delen, is zo ontzettend belangrijk.

De uitvaarten voor morgen, vrijdag 13 maart, met meer dan 100 genodigden kunnen gewoon doorgang vinden. Voor geplande uitvaarten met meer dan 100 genodigden voor zaterdag en verder is de richtlijn van het RIVM van toepassing. Uw uitvaartverzorger zal met u contact opnemen om te onderzoeken op welke manier (bijvoorbeeld via social media) deze richtlijn te realiseren valt.

Uw uitvaartbegeleider zal tijdens het bespreken van een uitvaart voor volgende week, de richtlijn van het RIVM aan de orde stellen en daarnaar handelen.

Deze richtlijn geldt tot en met 31 maart 2020.

Zodra nieuwe informatie beschikbaar komt, zullen wij dit op onze website publiceren.