Livestream

Vanaf vandaag 19-3 is livestream mogelijk in uitvaartcentrum “Maarsstee”.

In verband met de maatregelen die zijn genomen door onze overheid aangaande het coronavirus, is besloten dat bij een uitvaart niet meer dan 30 personen (inclusief familie en/of nabestaanden) aanwezig mogen zijn. Ook zullen alle stoelen minimaal anderhalve meter uit elkaar staan, óók die van nabestaanden. Het is ook niet meer toegestaan om ná de plechtigheid of uitvaartdienst samen te komen en consumpties aan te bieden of te nuttigen.

Al met al indringende maatregelen, maar voorlopig wel nodig.
Daarom hebben wij gemeend als NUV om in de aula van ons uitvaartcentrum een camera te plaatsen zodat bij uitvaartplechtigheden mensen thuis mee kunnen kijken en luisteren middels een streaming systeem.
Dit houdt in dat nabestaanden een “link” mét een bijbehorende wachtwoord krijgen die zij weer kunnen delen met andere mensen die zij graag bij de uitvaart hadden willen hebben. Dit houdt wel in dat mensen die de link krijgen een computer, laptop of tablet in hun bezit moeten hebben.

Wij hopen dat dit een “oplossing” mag zijn voor nabestaanden en zeker ook voor collega uitvaartondernemers om op deze manier toch mensen te mogen betrekken bij een afscheid.

Maatregelen rondom Coronavirus

Mocht het Coronavirus zich de komende periode dusdanig uitbreiden, waardoor ons land in een “lockdown” situatie terecht komt, dan zullen bij een komend overlijden uitvaarten telefonisch en via email geregeld moeten worden. Daarom hebben wij als NUV gemeend om alle producten, die wij normaal aanbieden bij een regeling middels een showmap, deze producten nu ook op onze website aan te bieden.

Als dus bovengenoemde situatie zich voordoet kunt u tijdens het telefonische regelingsgesprek rechtstreeks meekijken op onze website en aangeven voor welk product u kiest. Voorbeelden van teksten en muziek zal zo nodig door ons via email naar nabestaanden toegestuurd kunnen worden.

Per overlijden zal door de uitvaartverzorger worden bekeken in hoeverre en op welke manier ons personeel zal worden ingezet voor de laatste verzorging en het vervoer. Dit in overleg met de nabestaanden uiteraard.

CORONAVIRUS

De overheid heeft op 15 maart verdergaande maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom is besloten om alle scholen, eet- en drinkgelegenheden etc. te sluiten tot en met 6 april.

Deze maatregel is van grote invloed op condoleancebezoeken en uitvaartplechtigheden. Samenkomen en samen met uw familie, vrienden en bekenden rouwen en met elkaar het verlies delen, is nu niet mogelijk.

De uitvaartplechtigheden en condoleancebezoeken mogen uit niet meer dan 30 personen bestaan. Om besmetting zo veel mogelijk te voorkomen, wordt er geen koffie of thee geschonken en is er geen nazit.

Ter bescherming van uw gezondheid en die van onze medewerkers, is het van belang dat er zo min mogelijk fysiek bezoek plaatsvindt. Dit betekent dat de uitvaartbegeleider voornamelijk telefonisch met u het contact onderhoudt.

Gezien de zeer bijzondere omstandigheden, vragen wij uw begrip hiervoor.

CORONAVIRUS

Consequenties coronavirus voor uw uitvaart

 16 mrt. 2020


De overheid heeft op 15 maart verdergaande maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom is besloten om alle scholen, eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshop te sluiten tot en met 6 april.

Deze maatregel is van grote invloed op condoleancebezoeken en uitvaartplechtigheden. Samenkomen en samen met uw familie, vrienden en bekenden rouwen en met elkaar het verlies delen, is nu niet mogelijk.

De uitvaartplechtigheden en condoleancebezoeken kunnen alleen nog bezocht worden door 1e graad bloed- en aanverwanten. Dit zijn (adoptie)ouders, (adoptie)kinderen, (adoptie)ouders van de partner, partner van (adoptie)kinderen. Tevens zal de uitvaartverzorger uw medewerking vragen om minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Ter bescherming van uw gezondheid en die van onze medewerkers, is het van belang dat er zo min mogelijk fysiek bezoek plaatsvindt. Dit betekent dat de uitvaartbegeleider voornamelijk telefonisch met u het contact onderhoudt.

Gezien de zeer bijzondere omstandigheden, vragen wij uw begrip hiervoor.

Crematorium en Begraafplaats

Wij willen u erop wijzen dat niet alleen uw uitvaartbegeleider aandacht zal vragen voor de RIVM-richtlijnen. Ook crematoria en begraafplaatsen zullen toezien op de naleving daarvan.

Kijk voor meer informatie op de website van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen en/of op de website van de Landelijke vereniging van crematoria.

Is uw uitvaartbegeleider verbonden aan Nardus, de branchevereniging voor samenwerkende uitvaartorganisaties (uitvaartverenigingen), raadpleeg dan ook hun website.

Condoleren

Niets is waardevoller dan elkaar steun te betuigen, bijvoorbeeld door te omhelzen, bij het verlies van een dierbare. Door het coronavirus zijn maatregelen afgekondigd dat we, ter bescherming van onze gezondheid, geen handen meer schudden en dat we het sociale en fysieke contact tot het minimum moeten beperken.

Een respectvol alternatief voor handen schudden

Uw hand op uw hart leggen en uw condoleance uitspreken.

Ook het namasté gebaar is tegenwoordig een mooi geaccepteerd gebaar om uw medeleven te uiten.


Zodra nieuwe informatie beschikbaar komt, zullen wij deze op onze website publiceren.

Laatste update: 16 maart 2020.

Coronavirus

Restrictie genodigden voor uw uitvaartplechtigheid

 12 mrt. 2020


Vanaf vandaag geldt ook voor de uitvaartplechtigheid dat het aantal genodigden onder de 100 personen moet blijven. Dit is een drastische maatregel zeker bij het afscheid nemen van een dierbare waarbij u graag met uw hele familie, uw vrienden en andere genodigden samen wilt zijn. Samen rouwen, met elkaar het verlies delen, is zo ontzettend belangrijk.

De uitvaarten voor morgen, vrijdag 13 maart, met meer dan 100 genodigden kunnen gewoon doorgang vinden. Voor geplande uitvaarten met meer dan 100 genodigden voor zaterdag en verder is de richtlijn van het RIVM van toepassing. Uw uitvaartverzorger zal met u contact opnemen om te onderzoeken op welke manier (bijvoorbeeld via social media) deze richtlijn te realiseren valt.

Uw uitvaartbegeleider zal tijdens het bespreken van een uitvaart voor volgende week, de richtlijn van het RIVM aan de orde stellen en daarnaar handelen.

Deze richtlijn geldt tot en met 31 maart 2020.

Zodra nieuwe informatie beschikbaar komt, zullen wij dit op onze website publiceren.

Uitzending Undercover 13 oktober 2019

Misschien zondag 13 oktober, ook de uitzending gezien van “Undercover” van Alberto Stegeman op SBS6. Schrikbarend was het om te zien hoe “collega’s” misbruik maken van het vertrouwen van nabestaanden en de uitvaartbranche in een kwaad daglicht zetten.

Wij, ook als medewerkers van de NUV betreuren dit ten zeerste! Zeker ook dat dit in Nederland gebeurd.

Daarnaast gaf het programma de indruk dat bij ondernemers die bij een bepaald uitvaartkeurmerk aangesloten zijn geen misstanden zouden voorkomen, aangezien hier op gecontroleerd wordt door betreffende keurmerkorganisatie.
Dit is een uitspraak die niet voldoet aan z’n inhoud.

Betreffende keurmerk houdt in dat er jaarlijks controle plaatsvindt op veelal administratieve handelingen en protocollen v.w.b. labels en registraties bij overlijdens. Op de uitvoering en begeleiding heeft dit keurmerk totaal geen invloed of zeggenschap. Dit keurmerk is voor veel ondernemers een enorme kostenpost, die meestal doorberekend wordt aan de nabestaanden.

De NUV heeft ervoor gekozen om zich niet bij dit keurmerk aan te sluiten.
Allereerst zijn wij een vereniging en in die zin geen ondernemer. Wij werken “in opdracht” van onze leden, zonder winstoogmerk voor medewerkers. Daarnaast heeft dit keurmerk totaal geen meerwaarde m.b.t hoe een ondernemer een uitvaart uitvoert of omgaat met mensen/nabestaanden en producten.
Dit vertrouwen moet je verdienen van mensen waar je uitvaarten voor hebt gedaan en mag doen, daar gaan we voor als medewerkers van de NUV!

De leden, maar zeker ook niet-leden mogen ten alle tijde meekijken met onze werkzaamheden die wij met hart en ziel mogen uitvoeren. We vinden het zelfs prettig als mensen hierom vragen; meehelpen met verzorgen, meegaan naar ons uitvaartcentrum voor de opbaring, maar ook betrokken zijn bij de uitvaart zelf. Een uitvaart doe je samen met nabestaanden, dat is ons streven!

Daarom, hebt u vragen n.a.v het programma, wilt u graag weten hoe wij ons werk doen, neem gerust contact met ons op of kom gewoon even lang op ons kantoor aan de Vlaanderenlaan: We zijn er voor ú!